Informasjonsmøte sikringsplan for Flåmsvassdraget

NVE informerar om arbeidet med sikringsplan for Flåmsvassdraget.

Tid: Onsdag 21. januar 2015 kl 17

Stad: Trudvang Ungdomshus , Aurland