Nve møte 9.mars kl. 18.00.

Sikringsplan for Flåmsvassdraget klar 1. mars

NVE jobbar for at sikringsplanen skal vere klar 1. mars. Dato for nytt ope informasjonsmøte er 9.mars kl. 18.00.

Sikringsplanen for Flåmsvassdraget vert sendt på høyring av NVE. Tidleg i høyringsperioden,9.mars 2015 kl. 18.00, vert det eit nytt ope informasjonsmøte. Møtestad: Trudvang ungdomshus. 

Høyringsfristen er seks veker og kommunen samordnar høyring frå grunneigarane og fråsegn frå kommunen.